Để phục vụ quý khách hàng ngày càng tốt hơn. Kể từ ngày 05/01/2011 cửa hàng Tai nghe Xuân Vũ chuyển đến địa điểm mới: 67 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giới thiệu 2011-05-28

Tổng số: 3  (bản ghi)