Vị trí » Trang chủ > Thông tin > Hướng dẫn chung > HƯỚNG DẪN > Nghe Bluetooth PC

Nghe Bluetooth PC (2011-06-16)

Download chương trình IVT.BlueSoleil.v6.4.249.0 để kết nối tai nghe bluetooth nghe nhạc trên máy tính gồm bộ cài + Crack + Hướng dẫn chi tiết tại đây (Dung lượng 38.4 MB, update 09/06/2012) http://www.mediafire.com/?36i4q1713o4hb7i

Kế tiếp:Mua hàng giá ưu đãi
Lùi lại:Burn tai nghe