Vị trí » Trang chủ > Thông tin > Hướng dẫn chung > DỊCH VỤ > Sửa, Mod tai nghe

Sửa, Mod tai nghe (2011-05-28)

Kính gửi quý khách hàng !

Nhận thấy nhu cầu sửa chữa,recable và mod lại tai nghe của khách hàng là rất lớn,rất nhiều tai nghe hay bị những lỗi cơ bản như hỏng giắc, tuột dây, đứt dây...nhưng không có phương án sửa chữa nên rất đáng tiếc và lãng phí, chúng tôi nhận sửa chữa những lỗi trên và đồng thời chúng tôi cũng có thể đáp ứng những nhu cầu cao cấp như recable bạc,mod dây RCA,IC.........

Vui lòng truy cập http://tainghe.com.vn/category-111-b0-dich-vu-sua-chua.html

 

Lùi lại:Thanh toán quẹt thẻ